Ocean

Historien bakom

Historien bakom den fulländade träningsbrädan

Idén bakom Ocean handlade om att vi ville skapa den fulländade träningsbrädan som kunde hanteras av alla oavsett tidigare erfarenhet, och som därigenom kunde uppleva tjusningen och förstå nyttan av att träna SUP. En bräda som gjorde insteget till SUP-träning minimalt och som gled lätt och snabbt i alla väder och vatten.  

Efter många långa funderingar, programmeringar och tester enades vi om att det vi ville åstadkomma behövde en lång smäcker form med låg bottenkurvatur (rocker) men med en yta som var stor nog för att kunna plana. När vi paddlar behöver vi alltid kunna hantera olika former av vågor. Paddlar vi exempelvis i medvind och med vågorna, så kommer vi också att kunna öka farten markant. När farten ökar kommer vi snart ifatt vågen framför och om vi då inte hinner styra eller trimma brädan i tid kommer fören att dyka ner i framförvarande våg, vilket gör att farten bromsas kraftigt 

Form

För att minimera effekten av detta såg vi att en lätt v-formad för var det vi letade efter. Vi såg samtidigt att om bottenkurvaturen lyftes markant i fören kunde vi motverka att brädan grävde ner sig ytterligare. Om fören nu ändå skulle hamna under vattnet så såg vi att om vi fördelade en stor del av volymen brett och lågt, cirka tre fjärdedelar framåt, så kommer fören lyfta sig mjukt upp ur vattnet och vi kan då driva på farten igen. Sammantaget såg vi att Ocean med sin smäckra för och profil, oftast skär rakt igenom framförvarande våg utan att farten minskar nämnvärt. 

Funktion

För att Ocean också skulle kunna paddlas så lätt som möjligt i sid- och motvind behövde vi även fundera kring aerodynamik. Vi såg att främre delen av brädan behövde en annan form i förhållande till vad vi sett hos tidigare SUP-brädorFör att få till detta behövde vi minimera volymen men utan att brädan skulle tappa flytkraft och dyka. Den aerodynamiskt utprovade formen gör att brädan lättare kan hålla kursen i sidvind och bromsas mindre vid motvind. Vindens påverkan reduceras också när den styrs i medvind. Konsensus är att vi nu kan lägga all vår energi på att driva brädan i rätt riktning istället för att behöva lägga kraft på att kämpa mot vind och vågor. Nu får vi istället möjlighet att utnyttja dessa till vår fördel. 

Fulländade 

träningsbrädan

Idén bakom Ocean handlade om att vi ville skapa den fulländade träningsbrädan som kunde hanteras av alla oavsett tidigare erfarenhet, och därigenom kunde uppleva tjusningen och förstå nyttan av att träna SUP. En bräda som gjorde insteget till SUP-träning minimalt och som gled lätt och snabbt i alla väder och vatten.  

många långa funderingar, programmeringar och tester enades vi om att det vi ville åstadkomma behövde en lång smäcker form med låg bottenkurvatur (rocker) men med en yta som var stor nog för att kunna plana. När vi paddlar behöver vi alltid kunna hantera olika former av vågor. Paddlar vi exempelvis i medvind och med vågorna, så kommer vi också att kunna öka farten markant. När farten ökar kommer vi snart ifatt vågen framför och om vi då inte hinner styra eller trimma brädan i tid kommer fören att dyka ner i framförvarande våg, vilket gör att farten bromsas kraftigt 

Form

För att minimera effekten av detta såg vi att en lätt v-formad för var det vi letade efter. Vi såg samtidigt att om bottenkurvaturen lyftes markant i fören kunde vi motverka att brädan grävde ner sig ytterligare. Om fören nu ändå skulle hamna under vattnet så såg vi att om vi fördelade en stor del av volymen brett och lågt, cirka tre fjärdedelar framåt, så kommer fören lyfta sig mjukt upp ur vattnet och vi kan då driva på farten igen. Sammantaget såg vi att Ocean med sin smäckra för och profil, oftast skär rakt igenom framförvarande våg utan att farten minskar nämnvärt. 

Funktion

För att Ocean också skulle kunna paddlas så lätt som möjligt i sid- och motvind behövde vi även fundera kring aerodynamik. Vi såg att främre delen av brädan behövde en annan form i förhållande till vad vi sett hos tidigare SUP-brädorFör att få till detta behövde vi minimera volymen men utan att brädan skulle tappa flytkraft och dyka. Den aerodynamiskt utprovade formen gör att brädan lättare kan hålla kursen i sidvind och bromsas mindre vid motvind. Vindens påverkan reduceras också när den styrs i medvind. Konsensus är att vi nu kan lägga all vår energi på att driva brädan i rätt riktning istället för att behöva lägga kraft på att kämpa mot vind och vågor. Nu får vi istället möjlighet att utnyttja dessa till vår fördel. 

Konstruerad för glid 

För att brädan skulle få de bästa förutsättningarna att kunna glida så effektivt och ansträngningslöst som möjligt i alla förhållanden, såg vi att ett s.k. planingsskrov var att föredra. För att brädan lättare skulle kunna plana och ligga högt i vattnet när vi paddlar i krabb sjö, formade vi skrovets undersida med en enkel konkav i fören som successivt övergår till dubbel konkav bakåt för att på så sätt ge lyft och släpp. I aktern slätas konkaviteten ut för att ge brädan stabilitet och rätt egenskaper för att kunna styras och surfas i vågor 

Utfallet av denna mångåriga och omfattande designprocess med otaliga tester och mätningar blev en bräda vars grundform nu är av elegant och klassisk karaktär, med en väl tilltagen och balanserad yta från för till akter och som förstärker dess förmåga att behålla fart. Detta gör också Ocean mindre känslig för viktförändringar i längsled, vilket betyder att vi kan lägga mer kraft på att driva och trimma brädan utan att behöva kompensera för ofrivillig rullning (roll) 

Testning

Genom all testning har vi också sett att en bräda som Ocean med s.k. planingsför, gynnas av att paddlas med lite högre frekvens/kadens (antal paddeltag per minut)Tanken med denna typ av bräda är att den ska ligga högt i vattnet för att på så sätt minimera vattenfriktion och då behöver vi hålla en något högre frekvens i förhållande till en bräda med deplacementsför som exempelvis Kona Numinous.  

Under testningen har det också visat sig att Ocean-brädorna fungerar alldeles förträffligt för att surfas och paddlas i brytande vågor. Genom sin unika design och möjlighet att anpassa fenans position, går det exceptionellt lätt att med en 14 fot lång bräda, fånga vågor tidigt och att svänga med hjälp av både brädans bakre kanter och fenan. Brädan klarar att relativt enkelt utföra allt från s.k. “bottom/topturns och “cutbacks till “noseriding. Kom då bara ihåg att även vaxa fören samt att fästa fångremmen i det bakre fästet utifrån ren självbevarelsedrift. 

Konstruerad för glid 

För att brädan skulle få de bästa förutsättningarna att kunna glida så effektivt och ansträngningslöst som möjligt i alla förhållanden, såg vi att ett s.k. planingsskrov var att föredra. För att brädan lättare skulle kunna plana och ligga högt i vattnet när vi paddlar i krabb sjö, formade vi skrovets undersida med en enkel konkav i fören som successivt övergår till dubbel konkav bakåt för att på så sätt ge lyft och släpp. I aktern slätas konkaviteten ut för att ge brädan stabilitet och rätt egenskaper för att kunna styras och surfas i vågor 

Utfallet av denna mångåriga och omfattande designprocess med otaliga tester och mätningar blev en bräda vars grundform nu är av elegant och klassisk karaktär, med en väl tilltagen och balanserad yta från för till akter och som förstärker dess förmåga att behålla fart. Detta gör också Ocean mindre känslig för viktförändringar i längsled, vilket betyder att vi kan lägga mer kraft på att driva och trimma brädan utan att behöva kompensera för ofrivillig rullning (roll) 

Testning

Genom all testning har vi också sett att en bräda som Ocean med s.k. planingsför, gynnas av att paddlas med lite högre frekvens/kadens (antal paddeltag per minut)Tanken med denna typ av bräda är att den ska ligga högt i vattnet för att på så sätt minimera vattenfriktion och då behöver vi hålla en något högre frekvens i förhållande till en bräda med deplacementsför som exempelvis Kona Numinous.  

Under testningen har det också visat sig att Ocean-brädorna fungerar alldeles förträffligt för att surfas och paddlas i brytande vågor. Genom sin unika design och möjlighet att anpassa fenans position, går det exceptionellt lätt att med en 14 fot lång bräda, fånga vågor tidigt och att svänga med hjälp av både brädans bakre kanter och fenan. Brädan klarar att relativt enkelt utföra allt från s.k. “bottom/topturns och “cutbacks till “noseriding. Kom då bara ihåg att även vaxa fören samt att fästa fångremmen i det bakre fästet utifrån ren självbevarelsedrift. 

Hållbar design

En av de viktigaste parametrarna i detta utvecklingsarbete har hela tiden handlat om kvalitet, d.v.s. brädans hållbarhet över tid. Eftersom vi nu sett att själva skrovformen är så funktionell och snabb att den kommer bidra till att alla kan utvecklas och njuta av SUP-träning samt vinna tävlingar under många år framöver, ville vi också att konstruktionen skulle hålla minst lika länge. Vår strävan och mål är att minst tre personer ska kunna nyttja varje enskild bräda som vi producerar under minst tre år. Detta innebär att alla våra träningsbrädor också behöver en livslängd på mer än 9 år.

Konstruktion

De stora frågorna har då kommit att handla om hur vi kan bygga en konstruktion som klarar detta och vilka som klarar att bygga den. Efter att ha testat och underkänt ett otal prototyper från olika tillverkare runt om i världen började vi misströsta. Vår egen vision om vad SUP handlar om skilde sig markant från den övriga industrin, en industri som vi alla hade erfarenhet från och som vi hade svårt att förlika oss med.

Sportbil

Av ren slump fick vi tips om en tillverkare som stod utanför den industrin vi kände, en tillverkare av delar till sportbilar. Plötsligt hade vi någon med kunnandet att både bygga och producera vad vi sökte men det krävde också en tillverkningsmetod som ingen annan brädtillverkare klarade. Sakteliga började kedjan att länkas samman, nu hade vi en partner som faktiskt levde upp till våra högt ställda krav och som ville vara en del i vår strävan att skapa hållbara produkter och en hållbar tillverkningsprocess.

 

Hållbar design

En av de viktigaste parametrarna i detta utvecklingsarbete har hela tiden handlat om kvalitet, d.v.s. brädans hållbarhet över tid. Eftersom vi nu sett att själva skrovformen är så funktionell och snabb att den kommer bidra till att alla kan utvecklas och njuta av SUP-träning samt vinna tävlingar under många år framöver, ville vi också att konstruktionen skulle hålla minst lika länge. Vår strävan och mål är att minst tre personer ska kunna nyttja varje enskild bräda som vi producerar under minst tre år. Detta innebär att alla våra träningsbrädor också behöver en livslängd på mer än 9 år.

Konstruktion

De stora frågorna har då kommit att handla om hur vi kan bygga en konstruktion som klarar detta och vilka som klarar att bygga den. Efter att ha testat och underkänt ett otal prototyper från olika tillverkare runt om i världen började vi misströsta. Vår egen vision om vad SUP handlar om skilde sig markant från den övriga industrin, en industri som vi alla hade erfarenhet från och som vi hade svårt att förlika oss med.

Sportbil

Av ren slump fick vi tips om en tillverkare som stod utanför den industrin vi kände, en tillverkare av delar till sportbilar. Plötsligt hade vi någon med kunnandet att både bygga och producera vad vi sökte men det krävde också en tillverkningsmetod som ingen annan brädtillverkare klarade. Sakteliga började kedjan att länkas samman, nu hade vi en partner som faktiskt levde upp till våra högt ställda krav och som ville vara en del i vår strävan att skapa hållbara produkter och en hållbar tillverkningsprocess.

Skrovkonstruktion 

Brädorna byggs utifrån en ultralätt CNC-fräst skumkärna i EPS som förses med anpassade förstärkningar för att reglera styvheten i alla plan. EPS-kärnan kläs därefter med fiberlaminat av både karbon och glas som sedan formpressas under tryck i en värmeform. Tillsammans med skrovformen styr mängden kolfiber hur reaktiv brädan blir och ju mer kolfiber desto snabbare reagerar brädan på alla rörelser vi gör, något som både kan vara positivt eller negativt beroende på hur vana vi är att paddla SUP. Denna avancerade teknik är det som ger en konstruktion med låg vikt och som samtidigt tål all sorters påfrestning. Förhållandet mellan härdplast och fiberlaminat är avgörande för slutproduktens kvalitet och funktion och kontrolleras noggrant under hela processen, allt för att åstadkomma optimal styvhet och styrka i förhållande till vikt. Denna konstruktion ligger till grund för en bräda som ska hålla att paddla dagligen i 10 år. 

Skrovkonstruktion 

Brädorna byggs utifrån en ultralätt CNC-fräst skumkärna i EPS som förses med anpassade förstärkningar för att reglera styvheten i alla plan. EPS-kärnan kläs därefter med fiberlaminat av både karbon och glas som sedan formpressas under tryck i en värmeform. Tillsammans med skrovformen styr mängden kolfiber hur reaktiv brädan blir och ju mer kolfiber desto snabbare reagerar brädan på alla rörelser vi gör, något som både kan vara positivt eller negativt beroende på hur vana vi är att paddla SUP. Denna avancerade teknik är det som ger en konstruktion med låg vikt och som samtidigt tål all sorters påfrestning. Förhållandet mellan härdplast och fiberlaminat är avgörande för slutproduktens kvalitet och funktion och kontrolleras noggrant under hela processen, allt för att åstadkomma optimal styvhet och styrka i förhållande till vikt. Denna konstruktion ligger till grund för en bräda som ska hålla att paddla dagligen i 10 år. 

Funktionsdetaljer

Funktionsdetaljer

Volym

Ocean är designad med minsta möjliga volym i förhållande till vilken vikt på paddlare som den ska klara att bära samt den normalfart som brädan är tänkt att kunna paddlas i. Våra omfattande fälttester på vattnet har visat att en balanserad volymfördelning är avgörande för hur brädan kommer att fungera i olika förhållanden och hur brädan reagerar på olika belastningar under paddling. För att motverka stampning (pitch) och för att brädan ska bli så funktionell som möjligt så har ståytan successivt höjts bak mot aktern.

Med en s.k. anpassad volym ger brädan god stabilitet även när brädan styrs från aktern, d.v.s. att det finns tillräckligt med flytkraft för att bära paddlaren även när denne står i aktern vid exempelvis en pivot-vändning. Den ökade volymen i aktern gör också att brädan lättare kommer med vågorna vid exempelvis medvindspaddling (downwind). Den förhöjda ståytan bidrar också till att vatten lättare rinner av brädan och att det vatten som spolats över kanterna kan rinna ner mot och ut igenom de tvådubbla dräneringshålen.

 

Däck

Däcket på Ocean har en matta i EVA av yttersta kvalitet med s.k. diamond-struktur för att ge optimalt fäste samt att underlätta cirkulationen i fötterna vid långa paddlingar. Däcksmattan är dessutom nedsänkt i däcket för att brädan ska kunna behålla en så låg tyngdpunkt som möjligt. En extra s.k. surf-matta medföljer också. Denna är tänkt att användas om du vill surfa med brädan i brytande vågor och ger då extra grepp och stöd när du står i surf-position med bakre foten tvärs över brädan. Surf-mattan placeras då i aktern, precis framför det bakre fästet för fångremmen.

 

 

Dränering

För effektiv dränering har Ocean konstruerats med tvådubbla dräneringshål. Dessa är nedsänkta i brädans sidor med en negativ aktervinkel för att hindra vatten från att rinna tillbaka in på brädan. Däcket sluttar aningen utåt sidorna för att få vattnet att naturligt rinna mot dräneringshålen.

Fenan

Ocean levereras med en 7 tums (175 mm) handslipad glassfiberfena av högsta klass. Att den just är tillverkad i glasfiber har en mängd fördelar som att den t.ex. får rätt flex och vikt i förhållande till brädan. Fenans design är optimerad för att ge kursstabilitet, manöverbarhet och minimalt motstånd i vattnet. Fendjupet erbjuder också en bra balans mellan stabilitet och manöverbarhet och funkar utmärkt för pivot-vändningar även på grunt vatten. Fenan har också en tillräcklig lång bas (175 mm) i förhållande till brädans storlek för att ge bästa möjliga kursstabilitet och acceleration. Fenvinkeln på 51° gör att den med lätthet kan paddlas igenom sjögräs etc.

Fenbox

Fenboxen är av så kallad US-modell med en totallängd 10 tum (254 mm) vilken är avsevärt längre än vad andra använder. Att vi har valt att montera en så lång box gör brädan än mer anpassningsbar och möjligt för paddlaren att justera fenans placering helt efter rådande vattenförhållanden och individuell paddlingsteknik. Vi har också valt att placera fenboxen betydligt längre fram på brädan än andra tillverkare då vi såg hur viktigt detta var för brädans prestanda och hur vi kunde öka denna genom detta.

Ytskikt

För att brädan ska ge kunna ett inspirerande intryck efter många års användande, insåg vi också att vi dels behövde en tilltalande och stilren grafik som var enkel att återskapa om den skulle behöva repareras. Vi behövde också ett hållbart och skyddande ytskikt som var starkt nog för att klara lättare stötar. Eftersom vi nu var en del av bilbranschen genom vår tillverkare fortsatte vi i samma bana och kapslade in konstruktionen med fyra lager billack.

 

Billack

Visserligen påverkar mängden lack brädans vikt något men vi såg att ett starkt ytskikt har en viktigare funktion för brädans livslängd än dess vikt, då brädans vikt kan ses ur flera aspekter. En relativt lätt bräda är att föredra vid accelerationer och vid medvind, medan en tyngre bräda behåller farten längre när den kommit upp i fart samt vid sid- och motvind.

Då våra brädor är tränings- och tävlingsredskap av högsta klass, ville vi också ge dem ett exklusivt intryck likt en exklusiv racercykel, då många av de som insett fördelarna med SUP som kompletterande träning kommer just från cykling. Att brädorna dessutom poleras till högglans från fabrik fyller flera syften där ett är att den glider snabbare i vattnet, en annan är att den drar åt sig mindre smuts och en tredje är att den alltid går att polera upp till nyskick även efter flera års användande. En annan aspekt med tanke på produktpris är också att våra brädor med karbonlaminat innehåller betydligt mer karbon än vad en cykelram i karbon gör…

Detaljer

Ocean har två infästningar för fångrem (leash) utifrån vad som passar dig och förhållandena. Ett sitter framför ståytan vilket oftast används vid träning- och tävling samt ett fäste i aktern för paddling och surfing i brytande vågor.  I fören finns också en infästning (FCS) för action-kamera, så att du exempelvis kan filma dig själv för teknikstudier etc. Framför ståytan finns också fyra fästen för att t.ex. kunna montera ett elastiskt packsystem så att du kan ta med olika förnödenheter.

 

Stabilitet

I vår strävan att producera marknadens snabbaste och mest funktionella brädorna för SUP-träning/tävling har vi behövt fokusera på ett flertal olika parametrar. Tidigt insåg vi att en av nycklarna till detta var stabilitet, d.v.s. att brädorna skulle upplevas mer stabila vilket i sin tur gav upphov till vårt motto “Stability for Performance™”.

 

Typer av stabilitet

När vi pratar om stabilitet så pratar vi i regel om två typer av stabilitet. Den första typen kallar vi initialstabilitet och med det menas hur stabil brädan upplevs när vi står på en stillaliggande bräda. Initialstabiliteten är som mest intressant när vi ska utvärdera rekreationsbrädor (uppblåsbara, allround) där man i många fall står stilla på brädan eller paddlar i relativt låga hastigheter. Den andra typen av stabilitet och som är mer betydande när det gäller tävlings- och träningsbrädor kallar vi sekundärstabilitet. Denna typ av stabilitet visar på hur stabil brädan upplevs vid skrovfart och exempelvis vid accelerationer.

 

Beräkning

För att komma fram till hur vi skulle kunna öka brädornas stabilitet krävdes omfattande beräkningar i design- och konstruktionsprogram för hydrostatik/hydrodynamik och till slut lyckades vi hitta sätt att sänka ståytan utan att det inverkade på brädans vridstyvhet och karaktär.

 

Tyngdpunkt

Att ståytan ligger så nära vattenytan som möjligt innebär att brädans och paddlarens gemensamma tyngdpunkt (GTP) sänks. Detta gör att brädan för mer stöd av vattnet och upplevs mindre nervös. Brädan “rullar” inte lika lätt, d.v.s. vickar från sida till sida. Detta kan du enkelt testa genom att ställa dig i parallell-position med fötterna så nära brädans kanter som möjligt. Om du sedan lyfter upp ena foten i luften så kommer brädan inte att slå runt. Genom att vi står närmare vattnet får vi även en bättre kontroll på brädan och kan enklare trimma och styra den genom viktförflyttning.

Jämförelse och hydrostatik

Genom att använda marinarkitektoniska principer kan vi nu enkelt analysera och jämföra brädors stabilitet och glid. Vi har härigenom fått fram unika indextal som vi nu kan använda för att säkerställa vilken bräda som passar just oss bäst utifrån våra syften och förutsättningar. Vi kan också tillämpa detta på alla nya brädor som vi producerar. Formeln för dessa tal innefattar alla aspekter av stabilitet och glid och innefattar t.ex. ståytans placering, tyngdpunkt, volymfördelning, bredd, våtyta, vattenlinjelängd, vikt etc.

Jämförelse och

hydrostatik

Genom att använda marinarkitektoniska principer kan vi nu enkelt analysera och jämföra brädors stabilitet och glid. Vi har härigenom fått fram unika indextal som vi nu kan använda för att säkerställa vilken bräda som passar just oss bäst utifrån våra syften och förutsättningar. Vi kan också tillämpa detta på alla nya brädor som vi producerar. Formeln för dessa tal innefattar alla aspekter av stabilitet och glid och innefattar t.ex. ståytans placering, tyngdpunkt, volymfördelning, bredd, våtyta, vattenlinjelängd, vikt etc.

SUP-podden.

SUP-podden är den nya heltäckande podden där allt du önskar veta om SUP behandlas.

Vinterpaddling

Håll din SUP-bräda pumpad! - Vintern är bäddad för nya unika naturupplevelser.    Gör som vi, blås upp din bräda och upptäck det häftiga med vinterpaddling. Inget är så fascinerande och avkopplande som att paddla i snöfall och att navigera bland isflak.   Tips inför...

Val av bräda för träning

Alla typer av SUP-brädor kan i princip användas för träning men vill du få rätt upplevelse och effekt så finns det några grundläggande faktorer att tänka på

Personlig rådgivning

Investera i en rådgivning och få mer tillbaka när du köper!  Varför är det personliga rådgivningsmötet så viktigt?  Det personliga rådgivningsmötet ger dig en ingående förkunskap i SUP-träning och den utrustning som krävs för att få ut maximal effekt av din kommande...

Vilken paddelteknik?

Paddlingsfrekvens/kadens Vid val av paddeln bör vi tänka på vilken frekvens/kadens vi paddlar i vid normal distansfart (under aeroba tröskeln), dvs en arbetstid på runt ca en timmes paddling. Vid dessa arbetstider ligger vi normalt i vad vi kallar växel 3...

Varför just Quickblade paddlar?

Varför väljer vi paddlar från Quickblade? Quickblades paddlar har koniska skaft med olika flex - som en längdåknings stav - skaften är byggda i speciella formar som är anpassad till specifik paddel - bladet har en smart konstruktion som gör att man får ut mera area på...

VÅR HISTORIA

Forskning & Utveckling

VÅRT TEAM

KUNSKAPSBANKEN