Integritetspolicy - Kona Sports

INTEGRITETSPOLICY – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ KONA SPORTS AB

Vår policy

För Kona Sports AB är personlig integritet viktigt. I denna policy förklarar vi på ett kort och enkelt sätt hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Kona Sports AB verksamhet är Kona Sports AB personuppgiftsansvarig. (556613-1545, Stjärnvägen 8, 591 72 Motala).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter i samband med handel på www.kona-sports.se. Ändamålet är att du som kund ska kunna beställa, hantera returer, se leveransstatus, och att vi kan kommunicera med dig så smidigt som möjligt.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ”GDPR”. Detaljer gällande ”GDPR” finns att läsa på Datainspektionens hemsida. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantör som hjälper till med drift och uppsättning av www.kona-sports.se. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel betalning och frakt. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på telefon eller e-post.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på www.kona-sports.se

Tack för att Du handlar på Kona Sports AB

VÅR HISTORIA

Forskning och Utveckling

TEAM

KUNSKAPSBANKEN