Numinous 14.0 x 21

27,990 kr33,990 kr

Numinous 14.0 Carbon Hybrid 

Det här är tränings- och tävlingsbrädan som tar SUP till nya fartnivåer. En SUP-bräda som ger den maximala fartkänslan och kan accelereras med minimal ansträngning och som aldrig verkar sluta att glida.  

Nollställ

Numinous 14.0 Carbon Hybrid 

  -”högaktad/utom-mänsklig kraft”   

Söker du en tränings- och tävlingsbräda för SUP som ger känslan av att aldrig sluta glida så är Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid helt rätt för dig. Kona Numinous är en utpräglad plattvattensmaskin med ett exklusivt deplacementskrov som ljudlöst skär igenom vattnet med minimalt motstånd. Kona Numinous är SUP-brädan som gör insteget till SUP-träning minimalt och som är anpassad för att glida snabbt och lätt i de vatten som de allra flesta kommer att träna och tävla, d.v.s. sjöar, kanaler och åar.   

Högpresterande

Genom sin långa vattenlinje samt extremt låga ståyta har Kona Numinous en oöverträffad stabilitet och glid som gör att du oavsett nivå kan omsätta all din kraft och energi till fart. Dess balanserade och optimala volymfördelning gör att du enkelt hanterar både mot- och sidvind samt även de snävaste pivot-vändningarna. Numinous 14.0 Carbon Hybrid kommer med en handslipad och optimalt positionerad glasfiberfena som bidrar till brädans suveräna kursstabilitet. Numinous har även fäste för front-monterad fångrem.  

Konstruerad för fart  

Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid är en SUP-bräda som är konstruerad för att paddlas i förhållanden där fart alltid kostar kraft, d.v.s. att kunna paddlas så snabbt som möjligt utan förväntad hjälp av vare sig vind, vågor eller strömmar. Där värdet av varje enskilt paddeltag är högre än vid paddling i mer dynamiska förhållanden. Här är det den sammantagna effekten av alla enskilda paddeltag som avgör medelhastigheten.  

Stabilitet - Stability for Performance™  

För att kunna paddla så effektivt som möjligt, d.v.s. avslappnat och kraftfullt, behöver vi en bräda som vi upplever stabil, dvs. inte tippar vid minsta påverkan. Stabiliteten vi här pratar om är s.k. sekundär stabilitet, d.v.s. hur stabil brädan upplevs under fart. Till skillnad från våra s.k. rekreations- och yogabrädor som är designade för att även ligga stilla i vattnet är våra tränings- och tävlingsbrädor ämnade för att hela tiden paddlas. En stabil SUP-bräda som Kona Numinous ger också möjlighet till ökad kraftöverföring, att vi än mer kan falla framåt med kroppen vid isättningen utan att brädan stampar (pitch), d.v.s. att fören rör sig upp och ned. 

Glid  

Det som gör Numinous 14.0 Carbon Hybrid har de bästa förutsättningarna för att glida så effektivt och ansträngningslöst som möjligt i plattvatten, är dess s.k. deplacementskrov och låga bottenkurvatur. Fören på Kona Numinous skär vattenytan oavsett vilken vinkel den ligger i, vilket även bidrar till dess suveräna kurstabilitet.  En rundad undersida i fören som successivt övergår till en markant konkav som löper hela vägen till aktern, gör att Nouminous lättare släpper vatten och bidrar då dessutom till att det blir enklare att "fotstyra" brädan utifrån parallell-positionen.   

Vattendelare 

Genom vår omfattande testning ser vi att en bräda som Numinous med deplacementskrov, gynnas av att paddlas med lite större kraftimpuls och lägre frekvens/kadens (antal paddeltag per minut) i förhållande till exempelvis Kona Ocean som har en s.k. planingsskrov. Tanken med en SUP-bräda som Kona Numinous är att den ska glida så lätt som möjligt genom vattnet och därigenom behålla farten längre innan retardation. Viktigt här är att fören alltid ligger rätt i vattnet så att den ständigt klyver ytan.  

Lågt stående 

Numinous 14.0 Carbon Hybrid är omsorgsfullt designad för att ståytan ska ligga så nära vattenlinjen som möjligt då detta bidrar till att paddlarens och brädans gemensamma tyngdpunkt sänks. Detta medför i sin tur att brädan inte påverkas av hur vi rör oss lika mycket och vi får därigenom möjlighet att lägga mer av vår energi till drivande muskler istället för att kompensera för att motverka tippning, s.k. ofrivillig rullning (roll). Kona Numinous har också volymoptimerats för att kunna paddlas av personer på över 100 kg och har en välbalanserad volymfördelning med övervägande volym i för och akter, vilket bidrar till att den lättare kan hålla fart och skära genom vågorna vid krabb sjö.   

Bredd 

För att ge förutsättningarna för ett så ergonomiskt paddeltag som möjligt behöver brädan vara förhållandevis smal. För att komma fram till hur vi skulle kunna öka stabiliteten hos en smalare SUP-bräda som Kona Numinous krävdes omfattande beräkningar i design- och konstruktionsprogram för hydrostatik/hydrodynamik och till slut lyckades vi hitta sätt att sänka ståytan utan att det inverkade på brädans vridstyvhet och karaktär.   

Ergonomiskt paddeltag

Att ståytan ligger så nära vattenytan som möjligt innebär att brädans och paddlarens gemensamma tyngdpunkt (GTP) sänks. Detta gör att Kona Numinous får mer stöd av vattnet och upplevs därför som mindre nervös, brädan “rullar” inte lika lätt, d.v.s. vickar från sida till sida. Genom att vi står närmare vattnet får vi även en bättre kontroll på brädan och kan därigenom enklare trimma och styra den genom viktförflyttning. Tillsammans gör detta att du nu kan välja en smalare bräda än vad du kanske tänkt och därigenom få ett mer ergonomiskt paddeltag 

Volym 

Kona Numinous är relativt låg i förhållande till branschstandard då vi sett att för mycket volym ger både försämrad accelerationsförmåga, manövrerbarhet och gör brädan generellt otympligare att hantera.  

Volymfördelning 

Numinous 14.0 Carbon Hybrid är designad med minsta möjliga volym i förhållande till vilken vikt på paddlare som den ska klara att bära samt den normalfart som brädan är tänkt att kunna paddlas i. Våra omfattande funktions- och fälttester på vattnet har visat att en balanserad volymfördelning är avgörande för hur brädan kommer att fungera i olika förhållanden och hur brädan reagerar på de olika krafter som brädan utsätts för under paddling. För att motverka stampning (pitch) och för att brädan ska bli så funktionell som möjligt så har vi också ökat volymen successivt bak mot aktern.   

Anpassad volym 

Genom sin anpassade volym har Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid även hög stabilitet även när brädan styrs från aktern, d.v.s. att det finns tillräckligt med flytkraft för att bära paddlaren även när denne står i aktern vid exempelvis en pivot-vändning. Den ökade volymen i aktern gör också att brädan lättare kommer med vågorna vid exempelvis medvindspaddling (downwind).  

Kona-känslan  

Genom alla år av testning av olika märken, brädmodeller och prototyper som legat till grund för utvecklingen av bl.a. Kona Numinous, så blev det mer och mer uppenbart för hela vårt utvecklingsteam att så snart vi klev tillbaka på våra egna Kona-brädor så infann sig en speciell känsla, en känsla som vi har kommit att kalla "Kona-känslan". En känsla som vi nu alltid strävar efter att först hitta innan vi är redo att lansera en ny SUP-modell. Vi är också övertygade om att även du kommer förstå vad vi menar när du testar en Kona SUP-bräda.   

Kursstabilitet  

Kona Numinous noggrant riktade kanaler på skrovets undersida och dess skarpa deplacementför bidrar till direkt fotstyrning och kursstabilitet. Tillsammans med Konas egenutvecklade och extra långa och optimalt placerade fenbox, ger Numinous 14.0 Carbon Hybrid suveräna anpassningsmöjligheter. Härigenom kan du placera fenan exakt där du behöver och få en av marknadens mest reaktiva brädor, d.v.s. att den alltid svarar på ditt kommando och rör sig exakt dit du vill.    

Design  

För designarbetet har vi använt den senaste 3D-teknologin för ytmodellering, samma teknik som vanligtvis används inom bilindustrin. Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid's hydrodynamiskt anpassade former har optimerats genom avancerade datorprogram för hydrostatiska beräkningar tillsammans med data från funktionstestning på vattnet. Skrovets undersida är specifikt utformat för att minimera vattenfriktionen och för att ge både ökad kurs- och sekundärstabilitet.   

Friktion

  1. Ytfriktion - Numinous våtyta är minimerad genom dess deplacementformade för och frontparti.  
  2. Vågbildning - Genom att noggrant optimera Numinous volymfördelning och bottenkurvatur har vi lyckats att reducera större tryckskillnader på de partier där naturligt tryck uppstår när brädan drivs genom vattnet. På så sätt reduceras även den naturliga vågbildningen. 
  3. Formfriktion - Numinous botten har djupa mittkanaler som bl.a. bidrar till brädans stabilitet och gör den mer förlåtande om den kantställs av misstag. Detta medför att vi också kan gå ner i bredd och välja en smalare bräda än vad vi kanske tänkt. I sin tur gör det att vi förutom att få ett mindre skrov att driva genom vattnet, även kan få ett mer ergonomiskt paddeltag. 

Konstruktion  

Som alla våra tränings- och tävlingsbrädor är Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid byggd kring en CNC-fräst och extremt lätt EPS-kärna som har pressats samman och laminerats med en blandning av kol- och glasfiberväv runt om i en s.k. värmegjutningsprocess. Viktigt här är förhållandet mellan epoxi och kolfiberväv som måste vara exakt rätt för att kunna ge brädan maximal styvhet i förhållande till sin vikt. Det är denna avancerade teknik som tillsammans med brädans unika design, ger konstruktionen i Kona-brädorna dess överlägsna styvhet och respons.   

Däck  

Däcket på Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid har en matta i EVA av yttersta kvalitet med s.k. diamond-struktur för att ge optimalt fäste samt att underlätta cirkulationen i fötterna vid långa paddlingar. Däcksmattan är dessutom nedsänkt i däcket för att brädan ska kunna behålla sin extremt låga ståyta.   

Dränering  

För effektiv dränering har Numinous 14.0 Carbon Hybrid konstruerats med två dräneringshål. Dessa är nedsänkta i brädans sidor med en negativ aktervinkel för att hindra vatten från att rinna tillbaka in på brädan. Den förhöjda ståytan i aktern bidrar också till att vatten lättare rinner av brädan och att det vatten som spolats över kanterna kan rinna ner mot och ut igenom dräneringshålen.  

Fenan  

Numinous 14.0 levereras med en 7 tums (175 mm) handslipad glassfiberfena av högsta klass. Att den just är tillverkad i glasfiber har en mängd fördelar som att den t.ex. får rätt flex och vikt i förhållande till brädan. Fenans design är optimerad för att ge kursstabilitet, manöverbarhet och minimalt motstånd i vattnet. Fendjupet erbjuder också en bra balans mellan stabilitet och manöverbarhet och funkar utmärkt för pivot-vändningar även på grunt vatten. Fenan har också en tillräcklig lång bas (175 mm) i förhållande till brädans storlek för att ge bästa möjliga kursstabilitet och acceleration. Fenvinkeln på 51° grader gör att den med lätthet glider igenom sjögräs etc.   

Fenbox  

Fenboxen på Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid är av så kallad US-modell med en totallängd 10 tum (254 mm) vilken är avsevärt längre än vad andra tillverkare använder. Att vi har valt att montera en så lång box gör brädan än mer anpassningsbar och möjligt för paddlaren att justera fenans placering helt efter rådande vattenförhållanden och individuell paddlingsteknik. Vi har också valt att placera fenboxen betydligt längre fram på brädan än marknadsstandard då vi såg hur viktigt detta var för brädans prestanda. 

Ytskikt  

För att brädan ska ge kunna ett inspirerande intryck efter många års användande, har den också ett hållbart och skyddande ytskikt som är starkt nog för att klara lättare slag och stötar. Hela konstruktionen är förseglad med fyra lager lack av samma typ som används i bilindustrin.   

Finish 

Att Kona Numinous dessutom poleras till högglans från fabrik fyller flera syften, där ett är att den glider snabbare i vattnet, en annan är att den drar åt sig mindre smuts och en tredje är att den alltid går att polera upp till nyskick även efter flera års användande.   

Fångrem 

Kona Numinous har två infästningar för fångrem (leash) utifrån vad som passar dig och förhållandena. Ett är monterat längst fram på däckmattan och används oftast vid träning- och tävling. Ett annat fäste är placerat i aktern om du exempelvis vill använda en fångrem som är kopplad till midjan.  

Infästningar 

I fören finns också en infästning (FCS) för action-kameror, så att du exempelvis kan filma dig själv för teknikstudier etc. Framför ståytan finns också fyra fästen för att t.ex. montering av ett elastiskt packsystem så att du kan ta med olika förnödenheter under passet.  

Bärhandtag  

Brädan levereras med ett bärhandtag vid brädans balanspunkt på mitten av däcket, kombinerat med 2 st infasningar på var sin sida av stävarnas insida för möjligheten att kunna stabilisera brädan då den ska bäras vid kraftig vind samt vid tävlingar med s.k. strandstart, d.v.s. där du startar på land med bräda och paddel i händerna. Infasningarna gör att du kan stabilisera brädan med den hand som du inte håller i handtaget med.   

Kona Numinous 14.0 Carbon Hybrid 

Med en Kona Numinous behöver du aldrig fundera på om du valt rätt bräda. Istället kan du lägga allt fokus på din egen utveckling och bara njuta av glidet och den fart du presterar - Kona-känslan 

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Längd

14'0", 4,27 m

Bredd

21,0", 53,3 cm

Paddlarens vikt

< 100 kg

Stabilitetsvärdering

Volym

218 L

Material

Carbon, Carbon-hybrid

Vikt (utan kartong och tillbehör)

11.5 kg

Stabilitetstal (högre är stabilare, min 74, max 180)

Glidtal (högre bättre, min 8, max 35)

35

Färg

blå-vit-blå, svart-blå-vit

Varumärke

Kona

VÅR HISTORIA

Forskning & Utveckling

VÅRT TEAM

KUNSKAPSBANKEN