Ergonomisk och effektiv paddling

Det du inte visste om SUP-paddeln!

Paddlingsfrekvens/kadens

Vid val av paddeln bör vi tänka på vilken frekvens/kadens vi paddlar i vid normal distansfart (under aeroba tröskeln), dvs en arbetstid på runt ca en timmes paddling. Vid dessa arbetstider ligger vi normalt i vad vi kallar växel 3 (distansväxeln) som innebär en frekvens på ca 40 – 60 paddeltag per minut. Är man en relativt stor och kraftfull paddlare ligger man förmodligen neråt 40 spm (strokes per minute) och är man liten och lätt så kanske det känns naturligt att ligga upp emot 60 spm.

Om man vet med sig att man gärna håller en högre frekvens och vill ha en passande paddel så bör man i regel välja en med relativt liten bladstorlek för att kunna behålla en naturlig och ergonomisk armpendel. På så sätt slipper vi ”lyfta” fram paddeln eller att aktivt ”styra” paddeln med onödig muskelkraft genom paddeltaget. En paddel med större blad är i de flesta fall också tyngre vilket gör att man då snabbare blir trött. Ligger vi normalt på en frekvens runt 50 spm så resulterar det i ca 3 000 paddeltag per timme och då inser vi snart att paddelns vikt och funktion har stor betydelse för att undvika överbelastning och få paddlingen så effektiv som möjligt.

Paddelns längd

Gällande paddelns totallängd har den också stor betydelse för vilken frekvens vi kan hålla. En för lång paddel innebär att varje enskilt paddeltag kommer att ta längre tid då vi antingen måste lyfta paddeln högre eller svepa paddeln längre i sidled från urtaget fram till nästa isättning. Att denna s.k. luftfas tar längre tid är en nackdel då det gör att vi både tappar driv och gör oss instabila. En för lång paddel kan också göra att axlar och skuldror får jobba i ogynnsamma lägen och därigenom belastas fel med ökad trötthet och skaderisk som följd.

En relativt kort paddel medför att vi kan hålla en högre frekvens då ”luftfasen” generellt blir kortare då vi kan lyfta paddeln den kortaste och rakaste vägen från urtag till isätt. En kort paddel kräver också att vi behöver krypa ihop och belasta benen mer för att inte överanstränga korsryggen. En mer ihopkrupen (kompakt) position gör oss mer stabila och kraftfulla men kräver initialt mer träning då vi annars snabbt kommer att lära oss innebörden av mjölksyra.

Paddelbladet

Paddelbladets storlek (yta) är också av stor betydelse för frekvensen. Ju större yta bladet har desto bättre ”grepp” har bladet, dvs hur bra bladet fastnar i vattnet vid isättningen, desto längre tid kommer vi att kunna skapa kraft och därigenom fart. Det är endast under den s.k. ”drivfasen”, då bladet befinner sig i vattnet, som vi kan påverka farten. Enkelt förklarat, kan vi skapa kraft över längre tid så kommer också varje paddeltag att ta längre tid och då hinner vi inte ta fler paddeltag även om vi skulle vilja.

Ett i förhållande litet blad ger av naturliga skäl inte lika bra grepp i vattnet som ett blad med större yta om det skulle användas av en kraftfull paddlare, då dennes styrka skulle få paddeln att glida bakåt under drivfasen och skapa det som vi kallar ”slippage”. Detta innebär att vi under dessa förutsättningar kommer förbruka en massa energi som inte kommer resultera i ökad fart. Att använda olika typer av bladprofiler är ett sätt att öka bladytan och därigenom greppet utan att göra bladet bredare eller längre. Oftast går detta ut på att skapa olika typer av konkaviteter på bladets baksida.

Paddlingstekniker och längd på paddeln

I de mer konventionella paddlingsteknikerna, ”Hawaiian stroke” och ”Tahitian stroke”, som grundar sig i Outrigger-paddling och andra typer av sittande paddling och som används i de länder där man inte har samma referenser till längdskidåkning som vi har här i Skandinavien, använder man inom världseliten paddlar som är ca 15 cm över kroppslängd. Vid våra tekniker, Crosswater stroke och Nordic stroke som båda utgår från framför allt längdskidåkning, används paddlar med längder från ca 10 cm över kroppslängd till ca 10 cm under kroppslängd. Detta för att vi har sett hur paddelns längd påverkar både kraftöverföring och drivning. Genom utvecklingen av dessa tekniker har vi också sett hur vi kan använda hela kroppen för att driva brädan i förhållande till de internationella teknikerna som bygger på sittande paddling och därigenom en sittande position.

Kona racing-team

Kona racing-team

SUP är extremt bra träning Dan är en av hörnpelarna i Kona racing team. Under lång tid var fotboll hans främsta fokus och han spelade på elitnivå,...

VÅR HISTORIA

Forskning & Utveckling

VÅRT TEAM

KUNSKAPSBANKEN